[GDRD-005] Red Dragon Mary Tachibana là một hình tượng đầy ấn tượng và mạnh mẽ trong thế giới võ thuật.

[GDRD-005] Red Dragon Mary Tachibana là một hình tượng đầy ấn tượng và mạnh mẽ trong thế giới võ thuật.
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • GDRD-005
  • 08/08/2023
  • Oosaki Hirokouji
  • red dragon
  • Iguchi
  • Mitchie
Giới thiệu:
[GDRD-005] Red Dragon Mary Tachibana là một hình tượng đầy ấn tượng và mạnh mẽ trong thế giới võ thuật.
Có thể bạn muốn xem?